Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.
Hof van Salland - Investeren
Fiscale voordelen
Afgestemd op uw persoonlijke situatie

Fiscaal

Fiscale aspecten

Bij de aankoop van een recreatievilla komt een aantal fiscale aspecten kijken. Hierbij speelt uw persoonlijke situatie een belangrijke rol. Wij adviseren u dan ook vooraf zelf informatie in te winnen over de specifieke fiscale aspecten die voor u en uw situatie van toepassing zijn.

Investeringsdoel

De fiscale gevolgen van uw investering zijn afhankelijk van het doel: wilt u incidenteel zelf recreëren of wilt u volledig beleggen? Wordt de investering privé gedaan of wordt de aankoop in het kader van uw onderneming gedaan, bijvoorbeeld door uw BV? 

Mogelijke voordelen

Er zijn bij verhuur van een recreatiewoning diverse fiscale voordelen die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het uiteindelijk te behalen rendement. Zeer globaal komt dit op het volgende neer:

  • gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de in rekening gebrachte 21% btw inzake de aankoop van de woning, grond en inventaris
  • het eventueel van toepassing zijn van de kleine ondernemersregeling (dit kan per jaar een voordeel opleveren van € 1.345,-)
  • onbelaste jaarlijks ontvangen huuropbrengsten (De recreatiewoning valt in box 3. Dit houdt in dat er per saldo 1,2% inkomstenbelasting wordt geheven over de gemiddelde waarde van uw investering, verminderd met eventuele (hypothecaire) schulden.)
  • geen inkomstenbelasting over vermogenswinst die bij verkoop wordt behaald

Bij bovenstaande opsomming is uitgegaan van een particuliere investeerder, woonachtig in Nederland, die in privé aankoopt.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de fiscale behandeling van een tweede woning verwijzen we u naar de website van de belastingdienst.

Belastingdienst: Verhuur vakantiewoning 
Belastingdienst: Tweede woning

NB: aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Bekijk Hof van Salland - verhuur